آدرس: خیابان شهید کلاهدوز(دولت)- خیابان اختیاریه جنوبی – پایینتر از میدان اختیاریه -کوچه شهید خداجو – پلاک ۱۷

تلفن: ۲۶۶۵۲۹۹۴