مدیریت دبستان

متولد سال ۱۳۴۲

سابقه کار : ۳۴ سال

مدرک تحصیلی : کارشناسی آموزش ابتدائی

شروع به کار : سال ۱۳۶۱

محل خدمت : مناطق ۱۵  و ۱۳ و ۳

وضعیت تاهل : متاهل و دارای ۳ فرزند

دریافت ۱۱۲ تقدیرنامه از معاون و مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و رؤسا و معاونین مناطق شهر تهران

مدیریت دبستانعلی هدایتی