مدیریت دبستان

متولد سال ۱۳۴۳

سابقه کار : ۳۶سال

مدرک تحصیلی : کارشناسی آموزش ابتدائی

شروع به کار : سال ۱۳۶۱

محل خدمت : مناطق ۱۵  و ۱۳ و ۶

وضعیت تاهل : متاهل و دارای ۲ فرزند

دریافت ۱۴۵ تقدیرنامه از معاون رئیس جمهور ، وزیرمعاون و وزیر مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و رؤسای مناطق شهر تهران

مدیریت دبستانجناب آقای مجتبی تکبیری