وقتی بابا کوچک بود

روز دانش آموز

سال تحصیلی جدید مبارک

کارگاه دانش افزاریی

جلسه آنلاین دیدار با مدیریت

صحبت های مدیریت مدرسه در خصوص ارزیابی پایان سال

روز معلم و مقام معلم

سلام پیروز برای جبران این تعطیلی های پر تکرار چه برنامه هایی دارد؟

خانه ی خاموش! حال و روز #سلام_پیروز در روزهای تعطیلی مدرسه

برگزاری کلاس های مجازی سلام پیروز در صبح و بعد از ظهر

کافه تدریس ؛ عضو جدید خانواده آموزش سلام پیروز

پیام مدیریت در خصوص تغییر ساعات و برنامه های آموزشی دبستان مجازی سلام پیروز

صحبت های مدیریت محترم ، جناب آقای صالحی در خصوص کلاس های مدرسه ی مجازی سلام پیروز

پیام تبریک نوروزی مدیریت محترم دبستان سلام پیروز

صحبت های مدیریت محترم در خصوص بازگشایی و آغاز به کار دوباره ی مدرسه مجازی سلام پیروز