تیم ما را ببیند

کادر اجرایی دبستان سلام پیروز

آقای مجتبی تکبیری

آقای مجتبی تکبیری

مدیریت محترم مقطع پیش دبستان و دبستان
آقای محمدرضا شایقان

آقای محمدرضا شایقان

معاون
آقای بهنام الیاسی

آقای بهنام الیاسی

معاون
خانم مژگان اسفندیار

خانم مژگان اسفندیار

معاون مالی و پشتیبانی
خانم منور رضوی خسروشاهی

خانم منور رضوی خسروشاهی

مسئول اموردفتری و مربی بهداشت
خانم اکرم معصومی

خانم اکرم معصومی

معون آموزشی
آقای محمدرضا فرهمندکیا

آقای محمدرضا فرهمندکیا

معاونت فرهنگی
آقای فریدون مجدی

آقای فریدون مجدی

معاون IT , مدرس کامپیوتر پایه سوم چهارم پنجم وششم
خانم نازنین کشاورز

خانم نازنین کشاورز

معاون IT , مدرس کامپیوتر پایه پیش دبستان اول و دوم
خانم معصومه مهذب

خانم معصومه مهذب

مسئول پایه دوم و سوم
خانم مریم صفتکار حقی

خانم مریم صفتکار حقی

مسئول پایه پیش دبستان و اول
خانم مهدیه حسنی

خانم مهدیه حسنی

سوپروایزر زبان
خانم دکتر زهرا جشنانی

خانم دکتر زهرا جشنانی

مشاور
خانم الناز قدیری

خانم الناز قدیری

حسابدار
آقای علی فاطمی

آقای علی فاطمی

کارپرداز
خانم فاطمه عبدوس

خانم فاطمه عبدوس

انتشارات
خانم الهام مهاجر

خانم الهام مهاجر

روابط عمومی
خانم محبوبه حامدی سلحشور

خانم محبوبه حامدی سلحشور

خدماتی
آقای مجتبی اشتیاقی

آقای مجتبی اشتیاقی

خدماتی
آقای موسی ابراهیمی حسین آبادی

آقای موسی ابراهیمی حسین آبادی

سرایدار
آقای رضا نصرتی تملی

آقای رضا نصرتی تملی

خدماتی