تیم ما را ببیند

کادر اجرایی دبستان سلام پیروز

آقای مجتبی تکبیری

آقای مجتبی تکبیری

مدیریت محترم مقطع پیش دبستان و دبستان
 آقای سید علی نورانی

آقای سید علی نورانی

معاونت اجرایی
خانم نوشین تیزکار

خانم نوشین تیزکار

معاونت آموزشی و مسئول پایه چهارم و پنجم و ششم
آقای محمدرضا فرهمندکیا

آقای محمدرضا فرهمندکیا

معاونت فرهنگی
خانم فرشته روشن

خانم فرشته روشن

مسئول IT
خانم مژگان اسفندیار

خانم مژگان اسفندیار

مسئول ثبت نام
خانم منور رضوی خسروشاهی

خانم منور رضوی خسروشاهی

مسئول اموردفتری و مربی بهداشت
آقای ناصر راکی

آقای ناصر راکی

حسابدار
خانم حوریه جاوید تجریشی

خانم حوریه جاوید تجریشی

مشاور

خانم اکرم معصومی

خانم اکرم معصومی

مسئول پایه پیش دبستان ۲ و پایه اول و دوم وسوم
خانم آوا حسنی

خانم آوا حسنی

سوپروایزر زبان
خانم آزیتا داریان

خانم آزیتا داریان

روابط عمومی
خانم فاطمه عبدوس

خانم فاطمه عبدوس

مسئول تایپ و تکثیر
آقای علی فاطمی

آقای علی فاطمی

کارپرداز
آقای موسی ابراهیمی حسین آبادی

آقای موسی ابراهیمی حسین آبادی

سرایدار
آقای رضا نصرتی تملی

آقای رضا نصرتی تملی

خدماتی
آقای مجتبی اشتیاقی

آقای مجتبی اشتیاقی

خدماتی
خانم محبوبه حامدی سلحشور

خانم محبوبه حامدی سلحشور

خدماتی