تیم ما را ببیند

کادر اجرایی دبستان سلام پیروز

علی هدایتی

علی هدایتی

مدیریت دبستان
مجتبی تکبیری

مجتبی تکبیری

معاون آموزشی
محمّد قنبری

محمّد قنبری

معاون اجرایی
امیرحسین جبرائیلی پور

امیرحسین جبرائیلی پور

معاون فرهنگی
فرشته روشن

فرشته روشن

معاون فناوری اطلاعات
حوریه جاوید تجریشی

حوریه جاوید تجریشی

مشاور
ویدا فریاد

ویدا فریاد

مشاور
نفیسه غفاری

نفیسه غفاری

سوپروایزر زبان
منور رضوی خسروشاهی

منور رضوی خسروشاهی

امور اداری
مژگان اسفندیار

مژگان اسفندیار

مسئول امورمالی ثبت نام
شهرزاد میرزا محمدی

شهرزاد میرزا محمدی

مسئول پایه پیش دبستان
اکرم معصومی

اکرم معصومی

مسئول پایه اول و دوم
محمد حسین محمدی

محمد حسین محمدی

مسئول پایه سوم و چهارم
فاطمه عبدوس

فاطمه عبدوس

انتشارات
آزیتا داریان

آزیتا داریان

روابط عمومی