جلسه هم اندیشی اولیا و مربیان مجتمع مدارس سلام منطقه سه در روز شنبه  ۱۶ اسفند ماه در دبیرستان سلام دیباجی برگزار گردید.