چند قدم تا بهار بیشتر نمانده و بهترین هدیه ما در روز درختکاری، اهدای نهال به طبیعت است.
چه کاری نیکوتر از این‌که هدیه ما، برای مردم سرزمین‌مان هم سبزی و زندگی به بار بیاورد.
با اهدای نهال مورینگا در مزرعه فدک بشاگرد، به زمین و ساکنان محروم این سرزمین هدیه‌ای ماندگار
طرح “اهدای نهال مورینگا” جهت اشتغال زایی پایدار در منطقه ی محروم بشاگرد هرمزگان

هزینه ی هر نهال ۵۰۰۰۰ تومان

۶۲۱۹۸۶۱۰۲۷۶۰۵۰۸۷
سید محمد مهدی حسینی