شعر خوانی دانش آموزان پایه ششم به مناسبت بزرگداشت نظامی گنجوی