📣خبر 📣 خبر 📣 خبر 📣

🥳برنده‌ی🥳 مسابقه‌ی چالش دوبله دبستان سلام‌پیروز اعلام شد:

آقای شایان سمیعی پایه سوم

از همه آقاپسرهای درجه‌یک که توی این چالش نوروزی شرکت کردن، خیلی خیلی ممنونیم. کلی کیف کردیم.