دبستان و پیش دبستان

سلام پیروز

تهران،اتوبان صدر شرق، خروجیه منظریه کلاهدوز،نبش خیابان عرفاتی و منظریه

۲۲۷۹۷۰۳۲ - ۲۲۷۹۷۶۰۹ - ۲۲۵۸۹۰۲۲ - ۲۲۴۵۷۲۹۹

ورود

متوسطه دوره اول

سلام صدر

تهران،اتوبان صدر به شرق، خیابان بهارجنوبی، خیابان جهرمی، خیابان بهرام،کوچه آریا غربی، پلاک ۱۶

۲۲۵۹۹۷۳۶ – ۲۲۵۹۹۷۳۰

ورود

متوسطه دوره دوم

سلام دیباجی

تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی(ظفر)، خیابان آقازاده فرد (اطلسی)، کوچه رستگار، نبش سهیل، پلاک 1

۲۲۲۲۷۸۶۶

ورود

:: وب سایت مجموعه مدارس سلام ::salamsch.com